რა უნდა ვიცოდეთ ქირის გადასახადის შესახებ

  • ქირის გადახდა ყოველი თვის დასაწყისში უნდა მოახდინოთ. პირველი გადახდა უნდა მოხდეს ხელშეკრულების ხელმოწერისთანავე. ინფორმაციას გადახდების შესახებ იხილავთ თქვენს პროფილში. 
  • გაითვალისწინეთ, რომ ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე და არა პროდუქტის მიღებისას. პროდუქტი მიღება მოხდება ხელშეკრულების ხელმოწერიდან რამდენიმე დღის შემდეგ.

  • გადახდის განხორციელება შეიძლება სწრაფი გადახდის აპარატებით, საბანკო ანგარიშსწორებით და ჩვენს მომსახურე ფილიალებში
express bank

 

  • ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ნაქირავებ პროდუქტს პასუხისმგებლობით მოეპყრობით, შეასრულებთ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ყველა მოვალეობას და დროულად გადაიხდით ყველა გადასახადს. 

ჯარიმები და ვადაგადაცილება

  • აუცილებლად გადაიხადეთ ყველა გადასახადი გადაიხადოთ დროულად და გაუფრთხილდით ნაქირავებ პროდუქტს. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაგეკისრებათ ჯარიმა ან მოგიწევთ ზარალი ანაზღაურება. 

  • დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ქირავნობის ხელშეკრულება