დახმარება
სამუშაო საათები
ორშაბათი-პარასკევი:
10:00 - 18:00
შაბათი:
10:00 - 14:00
0
კალათა

რა არის ნომო?

რა არის ნომო?

 • ნომო გაძლევთ შესაძლებლობას, იქირაოთ, გამოსცადოთ და გამოიყენოთ თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი ტექნიკა.
 •  ჩვენი ვებ-გვერდის საშუალებით შეგიძლიათ, შეარჩიოთ სასურველი ნივთი და მარტივად შეავსოთ განაცხადი. 

რა უპირატესობები აქვს nomo.ge-ს?

 • ნომოს დახმარებით შეგიძლიათ, სასურველი ტექნიკა იქირაოთ 2 წლამდე ვადით, ყოველთვიური მცირე გადასახდის სანაცვლოდ. 
 • ნივთი შეგიძლიათ შეისყიდოთ ან დააბრუნოთ ნებისმიერ დროს, თქვენი სურვილისამებრ.
 • ქირავნობის ხელშეკრულება ფორმდება მხოლოდ პირადობის დაამდასტურებელი დოკუმენტით. 
 • არ მოითხოვება შემოსავლის დადასტურება.

 

 

ძირითადი პირობები

ვის შეუძლია ნომოს პროდუქტით სარგებლობა?

ნომოს პროდუქტით სარგებლობა შეუძლია 20-დან 75 წლამდე საქართველოს მოქალაქე ფიზიკურ პირებს.

მოითხოვება თუ არა შემოსავლების დადასტურება?

არა, შემოსავლების დადასტურება არ მოითხოვება. განაცხადის შესავსებად დაგჭირდებათ მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

რა ვადით შემიძლია ვიქირაო ნივთი?

ქირავნობის ხელშეკრულება ფორმდება 24 თვის ვადით, თუმცა, ნივთის გამოსყიდვა ან დაბრუნება შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს.

განაცხადის შევსება

როგორ შევავსო განაცხადი?

განაცხადის შევსება შეგიძლიათ: 

 • ვებ-გვერდის საშუალებით
 • ნომოს სტენდებზე
 • მომსახურე ფილიალებში

 

როგორ ხდება განაცხადის განხილვა?

 • განაცხადის შევსებისას მოითხოვება თანხმობა თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავებაზე. მხოლოდ ამის შემდეგ განიხილება განაცხადი.
 • ვებ-გვერდზე შევსებულ განაცხადზე პასუხს მიიღებთ იმავე დღეს ან მაქისმუმ მომდევნო სამუშაო დღეს სმს შეტყობინების სახით. ამავდროულად, ჩვენ დაგიკავშირდებით, რათა გაგაცნოთ ხელშეკრუებით გათვალისწინებული სპეციალური პირობები.
 • სტენდზე განაცხადის შევსების შემთხვევაში, პასუხს რამდენიმე წუთში ადგილზე შეიტყობთ.

 

ხელშეკრულების პირობები

როგორ მოვიქცე თუ საცხოვრებელი მისამართი ან სხვა საკონტაქტო ინფორმაცია შევიცვალე?

ასეთ შემთხვევაში, აუცილებელია 5 სამუშაო დღის განმავლობაში გვაცნობოთ ცვლილების შესახებ.

როგორ უნდა მოვიქცე ხელშეკრულების პერიოდში?

აუცილებელია, გაუფრთხილდეთ ნაქირავებ ნივთს. ასევე, არ გაქვთ უფლება გაასხვისოთ, მოთხოვნა დაუთმოთ, დააგირაოთ ან სხვაგვარად დატვირთოთ ნივთი ან  მისი ნაწილი. 

უნდა შევინახო თუ არა შესაფუთი მასალა, ყუთი და ა.შ.?

დიახ, რადგან პროდუქტის დაბრუნებისას იგი უნდა იყოს იმავე შეფუთვაში, რომლითაც გადმოგეცათ. 

რა მოხდება, თუ ნივთი დაზიანდა?

ნივთის დაზიანების შემთხვევაში, შეგიძლიათ ისარგებლოთ საგარანტიო პირობებით. საგარანტიო ტალონზე მითითებულია საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელ მომსახურე სერვის ცენტრს უნდა მიმართოთ დაზიანებული ნივთის შეკეთების მიზნით.

აისახება თუ არა ქირაობის ფაქტი კრედიტორთა ბაზებში?

ნომო არ არის სესხი, შესაბამისად, ქირავნობის ფაქტი არ ფიქსირდება კრედიტორთა ბაზებში.

რა უნდა გავითვალისწინო ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში?

 • აუცილებელია, გაუფრთხილდეთ ნაქირავებ ნივთს. 
 • ხელშეკრულების თანახმად არ გაქვთ უფლება გაასხვისოთ, მოთხოვნა დაუთმოთ, დააგირაოთ ან სხვაგვარად დატვირთოთ ნივთი ან  მისი ნაწილი. 

შეიძლება რამდენიმე ნივთი ვიქირაო?

ერთ მომხმარებელს შეუძლია, ჰქონდეს მხოლოდ ერთ ნივთზე ქირავნობის ხელშეკრულება.

ნივთის მიღება

როგორ მივიღო ნივთი?

 • ვებ-გვერდის საშუალებით ნაქირავები ნივთი შეგიძლიათ მიიღოთ ჩვენს მომსახურე ნებისმიერ ფილიალში (ონლაინ შევსებულ განაცხადზე, სახლში მიტანის სერვისი, ამ ეტაპზე, არ მოქმედებს).
 • ​ფილიალში ნივთი ხელმისაწვდომი იქნება მაქსიმუმ ორ სამუშაო დღეში.

   

 

ქირის გადახდა

რა სიხშირით უნდა გადავიხადო ქირა?

გადახდის თარიღად განისაზღვრება ყოველი თვის ერთი და იგივე რიცხვი, ნივთის მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერის თარიღის მიხედვით.

შეიძლება ჩემს მაგივრად გადახდები სხვა პირმა განახორციელოს?

დიახ, გადახდა შესაძლებელია, განახორციელოს სხვა პირმა, თუმცა ის თავად უნდა ფლობდეს ინფორმაციას გადასახდელი თანხის შესახებ.

რა მოხდება, თუ ყოველთვიურ ქირას არ გადავიხდი?

 • თუ ქირას დროულად არ გადაიხდით, დაგერიცხებათ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირგასამტეხლოები. ასევე, ვადაგადაცილებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ცალმხრივად ხელშეკრულების შეწყვეტა, რაც დაგავალდებულებთ, დააბრუნოთ ნივთი და გადაიხადოთ ვადადამდგარი და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებები. აღნიშნული ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, იძულებულნი ვიქნებით მივმართოთ სამართლებრივ ქმედებებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
 • ვიმედოვნებთ, რომ ყველა სავალდებულო გადახდას შეასრულებთ დროულად.

როგორ გადავიხადო ქირა?

გადახდა შესაძლებელია:

საქართველოს ბანკი

მიმღების დასახელება: შპს ნომო

ანგარიშის ნომერი: GE10BG0000000162604543GEL

თიბისი ბანკი

მიმღების დასახელება: შპს ნომო

ანგარიშის ნომერი: GE09TB7325836020100006GEL

საბანკო ანგარიშსწორებით გადახდის შემთხვევაში დანიშნულებაში მიუთითეთ ხელშეკრულების ნომერი და ოპერაციის ტიპი.

 

 • სწრაფი გადახდის აპარატების საშუალებით - თიბისი ფეი  (გაითვალისწინეთ საკომისიო)

 

ნივთის დაბრუნება

რა უნდა გავითვალისწინო ნივთის დაბრუნების დროს?

 • ნივთი უნდა იყოს ისეთივე მდგომარეობაში, როგორშიც გადმოგეცათ (გაითვალისწინება რეგულარული ცვეთა) და თან ახლდეს შეფუთვა, ყუთი, აქსესუარები და დოკუმენტაცია, რომლებიც თან მოჰყვებოდა ქირავნობის დაწყებისას.
 • თუ ხელშეკრულების გაფორმებიდან გასულია 6 თვე, აუცილებელია გვაცნობოთ ნივთის დაბრუნების შესახებ 5 დღით ადრე, ხოლო, თუ 6 თვე არ არის გასული - 1 თვით ადრე.
 • დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ გვერდს პროდუქტის დაბრუნების შესახებ, წაიკითხეთ ყურადღებით ხელშეკრულების პირობები ან დაგვიკავშირდით

ნივთის დაბრუნების პირობები

ნივთის დაბრუნება შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს

ნივთის შესყიდვა

როგორ ხდება ნივთის შესყიდვა?

ნაქირავები ნივთის შესყიდვა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფომებით. 

გამოსყიდვის სურვილის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით